Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.

Ing. Goswin Janssen

Goswin Janssen heeft in zijn loopbaan in talrijke - met name 'natte infra' - projecten voor de overheid geparticipeerd en begeleidde o.a. trajecten om bruggen en sluizen op afstand veilig te kunnen bedienen. Daarbij heeft hij alle ins- en outs van infra projecten ervaren.

In het begin was zijn vakgebied beperkt tot techniek maar later kwamen daar ook de andere projectdisciplines bij zoals contractmanagement, kwaliteitsmanagement en risicobeheersing.

Vanaf de oprichting van Mijnsen was Goswin betrokken bij de interne bedrijfsprocessen hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot zijn aanstelling als directeur. In die hoedanigheid kan hij zich nog meer concentreren op de bedrijfsvoering. Goswin blijft echter ook als adviseur bij de projecten betrokken waarbij hij zijn kennis van innovatieve bestekken, systems engineering, maar ook de bediencentrales van droge en natte infra kan inzetten.

Zijn eerdere uitspraak "De uitvoering van veelsoortige projecten alsook de taakstelling binnen ons bureau bieden mij alle uitdaging die men kan wensen," is nog steeds actueel. De accenten zijn inmiddels wel iets verlegd, maar de uitdaging is alleen maar toegenomen.

Deze medewerker heeft gewerkt aan onder andere de volgende projecten:
2015: Mijnsen stelt VSE en PRI-raming op voor EI&A Nieuwe Sluis Terneuzen
2014: Mijnsen ondersteunt realisatie nieuwe besturingssystemen bemalingscomplex Kinderdijk
2011: Mijnsen keert de Kromme Nol naar de Wet op de waterkering
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.

email:
contactformulier

telefoon:
06 - 10.91.97.15
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Disclaimer   Sitemap   KAM-verklaring
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
KvK 14122073 - Zuid Limburg
Oude Rijksweg Noord 64 - 6114 JG Susteren - 046 457 28 50
  Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.