Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.

Ing. Hans van de Laar

Hans van de Laar heeft tijdens zijn professionele loopbaan brede kennis en ervaring opgedaan in uiteenlopende technische vakgebieden zoals:
  • militaire hoog vermogen radio en data zend/ontvang-systemen;
  • industriële procesbesturing- en monitoringsystemen (droge en natte infrastructuur);
  • object detectie- en volgsystemen (voertuigen, luchtvaartuigen, maritieme vaartuigen);
  • verkeershandhaving systemen en certificering (trajectcontrole, digitale flitspalen, BVOM HGV geslotenverklaring vrachtverkeer);
  • autonome veiligheidssystemen (SIL-4);
  • datacommunicatie en bediening op afstand (o.a. SCADA, BOA);
  • Dynamisch VerkeersManagement (DVM, MTM, WIM, hoogtedetectie, ANPR, trajectcontrole, VRI, CCTV, VTS);
  • Tunnelsystemen (m.n. Landelijke Tunnel Standaard).
Naast die brede technische kennis en ervaring beschikt Hans ook over ruime kennis en ervaring op het gebied van contract-, project- en servicemanagement (o.a. UAV/SE/SCB/IPM).

In zijn vrije tijd is Hans actief zweefvlieger, geeft daarin ook les aan leerling vliegers en is examinator. Ook in de zweefvliegerij wordt veel slimme energiezuinige techniek gebruikt. Daarbij komt zijn professionele kennis goed van pas, maar is er soms ook interessante kruisbestuiving vanuit die slimme techniek naar de professionele wereld.

Hans is bij Mijnsen Dynamische Mobiliteit vanaf 2010 betrokken bij veelsoortige (vaak multidisciplinaire) projecten zoals: Vernieuwing/ koppeling VRI's Velperbroekplein (BBKAN), VTS Noordzeekanaal, Weigh-in-Motion (WIM-NL), Onderhoud & Renovatie VRI & OVL(Prov.N-H), Besturingssysteem BemalingscomplexKinderdijk, Combiplan N35/Salland Twentetunnel, Nieuwe Sluis Terneuzen.

Elke nieuwe klus vindt Hans een uitdaging om zijn kennis en ervaring toe te passen, maar zeker ook om nieuwe oplossingen te bedenken aan de hand van veranderende regelgeving en de hedendaagse steeds sneller op elkaar volgende technische ontwikkelingen. Volgens Hans "wordt een goed plan altijd gewijzigd" en dat vergt de nodige flexibiliteit en het openstaan voor nieuwe inzichten en ideeën.

Deze medewerker heeft gewerkt aan onder andere de volgende projecten:
2015: Mijnsen realiseert de Verificaties en Validaties voor De Salland Twentetunnel
2015: Mijnsen stelt VSE en PRI-raming op voor EI&A Nieuwe Sluis Terneuzen
2014: Mijnsen ondersteunt realisatie nieuwe besturingssystemen bemalingscomplex Kinderdijk
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.

email:
contactformulier

telefoon:
06 - 11.36.43.38
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Disclaimer   Sitemap   KAM-verklaring
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
KvK 14122073 - Zuid Limburg
Oude Rijksweg Noord 64 - 6114 JG Susteren - 046 457 28 50
  Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.