Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.

Mijnsen scoort raamovereenkomst SCB voor Rijkswaterstaat

Mijnsen is begin 2017 gecontracteerd voor de raamovereenkomst Systeemgerichte ContractBeheersing (SCB) van Rijkswaterstaat GPO en PPO.

Binnen Rijkswaterstaat zijn de diensten Grote Projecten en Onderhoud (GPO) en Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO) verantwoordelijk voor het uitvoeren van systeemgerichte contractbeheersing (SCB) voor de realisatie van aanleg- en onderhoudsprojecten. Voor het uitvoeren van de SCB werkzaamheden wordt veelvuldig gebruik gemaakt van externe capaciteit. Deze externe capaciteit wordt nu nog veelal op basis van inspanningsverplichting ingehuurd, maar in het kader van het terugdringen van inhuur, is met dit contract de capaciteitsbehoefte omgezet in producten met een heldere beschrijving en een resultaatverplichting.

Mijnsen scoort raamovereenkomst SCB voor Rijkswaterstaat


Mijnsen gaat voor 2 jaren aan de slag voor de percelen "Toetsen" en "Waarnemingen" met tweemaal een optionele verlenging van een jaar. Hierbij kan Mijnsen naast de meer algemene klussen vooral bij de vragen op het gebied van elektrotechnische installaties haar expertises machineveiligheid en industriële automatisering inzetten.

In het perceel "Toetsen" en perceel "Waarnemingen" zijn respectievelijk 10 en 8 partijen gecontracteerd. Mijnsen bevindt zich in het goede gezelschap van bureaus als Antea, Arcadis, Sweco, Movares, HaskoningDHV, Balance, Tauw, Nebest, At Osborne; partijen die voor een groot deel als combinaties hebben ingeschreven.

Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Disclaimer   Sitemap   KAM-verklaring
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
KvK 14122073 - Zuid Limburg
Oude Rijksweg Noord 64 - 6114 JG Susteren - 046 457 28 50
  Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.