Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.

Projecten

Een selectie van een aantal interessante projecten, die zijn uitgevoerd door Mijnsen Dynamische Mobiliteit BV:

Mijnsen onderzoekt haalbaarheid Lokale File Beveiliging op A15

Door Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V. is in het najaar van 2016 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar Lokale File Beveiligingen (LFB's) op de A15 tussen Ochten en Deil. Dit in het kader van het project ZAMEN, in opdracht van de Antea Group. Lees meer . . .

Mijnsen levert bijdrage aan betere bereikbaarheid Friesland, met project N31 Harlingen

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Deze weg wordt in Harlingen opnieuw aangelegd om de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren. "Deze nieuwe weg is bovendien veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om Harlingen". Lees meer . . .

Mijnsen ondersteunt realisatie nieuwe besturingssystemen bemalingscomplex Kinderdijk

Oorspronkelijk verzorgden de inmiddels wereldberoemde 19 windmolens van Kinderdijk (Unesco wereld-erfgoed) de afwatering van de Alblasserwaard naar de rivier de Lek bij het dorp Kinderdijk. Tegenwoordig wordt het waterpeilbeheer van de Overwaard en Nederwaard t.b.v. het achterland (gelegen binnen de dijkring 16, Alblasserwaard en Vijfherenlanden) verzorgd door Waterschap Rivierenland m.b.v. het Bemalingscomplex Kinderdijk. Vanuit het boezemstelstel van de Overwaard en de Nederwaard wordt het overtollige water door dit bemalingscomplex vanuit het binnendijkse achterland op de rivier de Lek geloosd.

Het Waterschap Rivierenland heeft in 2015 dit Bemalingscomplex Kinderdijk voorzien van nieuwe besturingssystemen. Mijnsen heeft gedurende het ontwerp- en realisatietraject (2013-2015) de benodigde expertise geleverd voor het functionele ontwerp software (FOS) en de begeleiding van het testtraject en ingebruikname van dit nieuwe besturingssysteem. Lees meer . . .

Mijnsen stelt VSE en PRI-raming op voor EI&A Nieuwe Sluis Terneuzen

Tussen Gent in Vlaanderen en Terneuzen in Nederland ligt het kanaal van Gent naar Terneuzen. Dit kanaal komt bij Terneuzen uit in de Westerschelde. De Westerschelde heeft een open verbinding met de Noordzee en daarom ligt bij Terneuzen een sluizencomplex met drie sluizen: de Westsluis, Middensluis en Oostsluis. Lees meer . . .

Mijnsen realiseert de Verificaties en Validaties voor De Salland Twentetunnel

De N35 liep voorheen dwars door het centrum van Nijverdal en veroorzaakte daardoor oponthoud, overlast en verkeersonveiligheid. Ook liep er een apart spoorwegtracé (met oud station) door de dorpskern. Project Combiplan Nijverdal, gestart in 2006, realiseerde de aanleg van een nieuw gecombineerd spoor- en wegverkeertracé. Het nieuwe tracé doorsnijdt de dorpskern van Nijverdal (nog steeds, maar wel totaal anders) over een totale lengte van ruim 6 km, met daarin de 500 m lange Salland Twentetunnel. Sinds 1 april 2013 rijdt het spoorverkeer door de tunnel en op 29 augustus 2015 werd de tunnel officieel opengesteld voor het wegverkeer. De Salland Twentetunnel is de eerste tunnel in Nederland, waarbij alle technische installaties gerealiseerd zijn volgens de nieuwe Landelijke Tunnelstandaard. Mijnsen heeft gedurende de test- en opleverfases van Combiplan de expertise geleverd voor de verificatie en validatie van de eisen en analyse van testresultaten. Lees meer . . .

Actuele projecten op OVL-gebied

In dit artikel vindt U enkele aansprekende voorbeelden van werkzaamheden, die wij recentelijk op OVL-gebied hebben gedaan, of die wij op dit moment aan het verzorgen zijn. Lees meer . . .

Regionaal DVM systeem Zwolle (BREZ)

Voor het project DVM BREZ (Bereikbare Regio Zwolle) is in opdracht van Rijkswaterstaat, provincie Overijssel en gemeente Zwolle een Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systeem gerealiseerd op de Ring Zwolle en de corridor Zwolle-Kampen. Het regionale DVM systeem omvat een reistijdinwinsysteem en DRIPs (Dynamische Route Informatie Panelen) en is gekoppeld aan 38 verkeersregelinstallaties van gemeente Zwolle, provincie Overijssel en RWS en aan het parkeerverwijssysteem van gemeente Zwolle. Lees meer . . .

Mijnsen betrokken bij verbreding A50 Ewijk - Valburg

Rijkswaterstaat verbreedt tussen de knooppunten Ewijk en Valburg de A50 in beide richtingen van 2 x 2 rijstroken naar 2 x 4 rijstroken. Hiervoor wordt een extra brug over de Waal gebouwd ten westen van de bestaande brug, en worden de knooppunten Ewijk en Valburg aangepast. Lees meer . . .

Mijnsen keert de Kromme Nol naar de Wet op de waterkering

In 2010 is door waterschap Rivierenland een meervoudige onderhandse aanbesteding voor een dienstenbestek gehouden. Mijnsen Dynamische Mobiliteit is na beoordeling conform de EMVI voorwaarden als beste uit de bus gekomen. Lees meer . . .

Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Disclaimer   Sitemap   KAM-verklaring
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
KvK 14122073 - Zuid Limburg
Oude Rijksweg Noord 64 - 6114 JG Susteren - 046 457 28 50
  Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.