Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.

Regionaal DVM systeem Zwolle (BREZ)

Voor het project DVM BREZ (Bereikbare Regio Zwolle) is in opdracht van Rijkswaterstaat, provincie Overijssel en gemeente Zwolle een Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systeem gerealiseerd op de Ring Zwolle en de corridor Zwolle-Kampen. Het regionale DVM systeem omvat een reistijdinwinsysteem en DRIPs (Dynamische Route Informatie Panelen) en is gekoppeld aan 38 verkeersregelinstallaties van gemeente Zwolle, provincie Overijssel en RWS en aan het parkeerverwijssysteem van gemeente Zwolle.

Regionaal DVM systeem Zwolle (BREZ)

Het DVM systeem informeert de weggebruiker in reguliere situaties, afhankelijk van het tijdvenster, over: reistijden tussen de N35 en de A28 (en vice versa) voor beide rijrichtingen van de Ring Zwolle; of betreffende parkeerroutes voor Zwolle. In niet reguliere situaties, zoals calamiteiten of evenementen, informeert het systeem de weggebruiker op basis van vooraf opgestelde draaiboeken en laat het systeem de VRI's het regelprogramma op de situatie aanpassen. De operationele bediening vind plaats vanaf de regiodesk in de verkeerscentrale van RWS in Wolfheze (VCNON). Verder biedt het DVM systeem de wegbeheerders actuele en historische informatie over de doorstroming op de Ring Zwolle en de beschikbaarheid en de prestaties van de aan elkaar gekoppelde DVM systemen.

Regionaal DVM systeem Zwolle (BREZ)

Mijnsen heeft ten behoeve van de aanbesteding van het Werk de D&C contracten opgesteld (functionele specificaties (deel 1), proces specificaties (deel 2) en de Annexen) en meegewerkt aan het opstellen van de EMVI-criteria en de beoordeling van de inschrijvingen.

Regionaal DVM systeem Zwolle (BREZ)

In de realisatiefase heeft Mijnsen de Opdrachtgever ondersteund bij de systeemgerichte contractbeheersing en heeft Mijnsen de specialistische kennis van DVM ingebracht. De ondersteuning betrof onder andere het toetsen van (deel)kwaliteitsplannen, ontwerpdocumenten, verificatie en validatie, aflever- en opleverdossiers en het bijwonen van testen (FAT, SAT en ISAT). Het project is door de constructieve inzet van alle betrokken partijen, volgens planning gerealiseerd en operationeel.

Regionaal DVM systeem Zwolle (BREZ)

Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Disclaimer   Sitemap   KAM-verklaring
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
KvK 14122073 - Zuid Limburg
Oude Rijksweg Noord 64 - 6114 JG Susteren - 046 457 28 50
  Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.