Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.

Referenties Verkeers Regel Installatie's (VRI)

Op deze pagina ziet U een overzicht van projecten op het vakgebied van Verkeers Regel Installatie's (VRI), welke door de medewerkers van Mijnsen Dynamische Mobiliteit zijn uitgevoerd.

Periode Korte omschrijving werkzaamheden
2015 Ontwerpwerkzaamheden voor tussenfase en eindfase Verkeersregelinstallatie N224-A12 nabij Oosterbeek in opdracht van Heijmans.
2014 VRI's parallelstructuur A12 Gouda: Hardware ontwerp van een 6-tal VRI's voor project Parallel-Structuur A12 nabij Gouda (Provincie Zuid-Holland). Opdrachtgever: Heijmans.
2012 - 2013 Het opstellen van een prestatiebestek voor beheer en onderhoud van Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties in opdracht van de Provincie Noord-Brabant.
2012 Advies, ontwerp en RAW-bestek voor het vervangen van Openbare Verlichting en de aanleg van een Verkeersregelinstallatie op de N242 te Heerhugowaard voor Provincie Noord-Holland
2011 - 2012 Begeleiden realisatie Verkeersmanagement systeem op de Ring Zwolle, A28 en N35 voor RWS, provincie Overijssel en gemeente Zwolle. Betreft: Toetsen documenten en producten van de opdrachtnemer en bijwonen overleggen en testen (FAT en ISAT), opstellen toetsrapporten. De te realiseren, aan te passen en te koppelen systemen: reistijdinwinsysteem, route informatie panelen, parkeerverwijssysteem en verkeersregelinstallaties.
2010 - 2011 Opstellen vraagspecificatie voor Europese aanbesteding van een Dynamisch Verkeersmanagement systeem op de Ring Zwolle, A28 en N35 voor RWS, provincie Overijssel en gemeente Zwolle. Betreft: Opstellen vraagspecificatie (UAV-GC) deel 1 conform systems engineering, Vraagspecificatie deel 2, annexen en het systeemontwerp voor het realiseren, aanpassen en koppelen van een reistijd inwinsysteem, dynamische route-informatie panelen, parkeerverwijssysteem en verkeersregelinstallaties.
2008 Opstellen programma van eisen voor Europese aanbesteding van dynamische stadsafsluiting gemeente Roosendaal
2007 Het opstellen van de functionele eisen (D&C) voor VRI's en OV bij aanpassing afrit A28 - Hogeweg , viaduct en onderliggend wegennet in directe omgeving in opdracht van gemeente Amersfoort.
2004 - 2011 Vanaf 2004 verrichten wij advies- en ontwerpwerkzaamheden, werkvoorbereiding en directievoering op het gebied van Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties in opdracht van Ziut.
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Disclaimer   Sitemap   KAM-verklaring
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
KvK 14122073 - Zuid Limburg
Oude Rijksweg Noord 64 - 6114 JG Susteren - 046 457 28 50
  Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.