Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.

Referenties Vessel Traffic Service (VTS)

Op deze pagina ziet U een overzicht van projecten op het vakgebied van Vessel Traffic Service (VTS), welke door de medewerkers van Mijnsen Dynamische Mobiliteit zijn uitgevoerd.

Periode Korte omschrijving werkzaamheden
2015 Instandhoudingsplan Verkeerspost Tiel en Nijmegen, op basis van Risico Gestuurd Onderhoud (PROBO): Realisatie van instandhoudingsplan, decompositie, foutenboom, uitvoering risico-sessie voor Rijkswaterstaat Oost Nederland.
2010 - 2012 VTS Noordzeekanaal: 26 radarlocaties, VHF, AIS, 130 CCTV camera's, 3 RDF posities, aansluiten op, uitbreiden en inregelen van glasverzelnetwerk. Ontwerp, realisatie, vernieuwing en uitbreiding hard- en software binnen de geïntegreerde aanpak van de UAV-gc. Voor HITT uitvoerings-, contract-, plannings- en VTW-management. Vanuit verschillende functies deelnemen aan PMO, CO, VO. Interne afstemming HITT contractteam. Aansturing van subcontractors is een belangrijk issue binnen de kaders van de opdracht. V&G coördinatie ontwerpfase. Herstructurering kwaliteitsdocumenten VS2.
2006 - 2007 VTS Tiel - St, Andries: Vervanging VTS systeem, radars, VHF en uitbreiding met CCTV, hydro meteo en 2 radarposten. Vernieuwing hard- en software. Verbouwing bestaande verkeerspost.het geheel binnen de geïntegreerde aanpak van de UAV-gc. Voor HITT contractmanagement en uitwerking kwaliteitsdocumenten VS2. V&G inspecteur uitvoering.
2003 VTS Kallo. Opdrachtgever: Vlaams Gewest Studie project radarlocatie onderzoek, inclusief ontwerp VTS systeem en functionele beschrijving voor de tenderdocumenten. Uitvoeren radarlocatieonderzoek. Schelde vanaf Kallo tot de rede van Antwerpen.
2002 VTS Wintam. Opdrachtgever: Vlaams Gewest Studie project radarlocatie onderzoek, inclusief ontwerp VTS systeem en functionele beschrijving voor de tenderdocumenten. Uitvoeren radarlocatieonderzoek Schelde, aantakkingspunt Zeekanaal en Zeekanaal tot industrigebied.
2001 - 2002 VTS Noordzeekanaal: Voorontwerp VTS systeem voor gehele Noordzeekanaal- en havengebied, inclusief aanloopgebied bij IJmuiden een aansluiting op VTS Amsterdam-Rijnkanaal. Voor RWS verkenningsfase voor realisatie van het project. Wensen operators afgezet tegen IALA en IMO. Workshops met in- en externe deelnemers. Begeleiden radarlocatieonderzoek.
2001 - 2002 VTS Tallinn: vijf radarposten, VHF, hydro meteo, hard- en software. VTS procedures op basis van IALA richtlijnen. Site management en subcontractmanagement voor HITT. Ontwikkelen en schrijven VTS procedures.
2000 - 2002 VTS Den Helder: vier radarposten, waarvan 2 met frequency diversity, VHF, vernieuwing hard- en software. Nieuwbouw verkeerspost. Voor RWS opmaal contract en tenderdocumenten. Begeleidden radarlocatieonderzoek. Begeleiding aanbesteding. Directievoering tijdens realisatie, inclusief FAT, SAT en kwaliteitsborging.
2000 - 2002 VTS Nijmegen: Nieuwbouw verkeerspost Nijmegen, inrichting op basis van uitgevoerde taakbelasting onderzoeken. Hard- en software vernieuwing voor bestaande radarposten. Uitbreiding met CCTV en hydro meteo. Voor RWS opstellen contract en tenderdocumenten. Begeleiden aanbesteding. Directievoering tijdens realisatie, inclusief FAT, SAT en kwaliteitsborging. Coördinatie tussen systemen bestek en bouwkundige bestek in voorbereiding en realisatie.
2000 - 2001 VTS Gdansk: Nieuwbouw 6 radarposten met glasvezelverbinding door de golf van Gdansk. VHF systeem, hydro meteo, hard- en software. Voor HITT subcontractmanagement uitgevoerd. Begeleiding realisatie en aanleg glasvezelkabel door de golf van Gdansk.
1999 - 2001 VTS Waalbochten: zeven radarposten, VHF systeem en vernieuwing hard- en software in de verkeerspost Weurt. Uitbreiding van de sector Nijmegen bovenstrooms tot de Duitse grens. Voor RWS opmaak contract en tenderdocumenten. Begeleiden aanbesteding met selectie en gunningscriteria. Samen met Landsadvocaat voeren van Arbitrage. Directievoering realisatie, inclusief FAT, SAT en verder aantonen performance eisen.
1998 - 2000 VTS Tiel - St.Andries. Vier radarposten, VHF systeem en vernieuwing hard en software binnen de verkeerspost Tiel. Voor RWS toezicht op realisatie, bijwonen en afnemen FAT en SAT.
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Disclaimer   Sitemap   KAM-verklaring
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
KvK 14122073 - Zuid Limburg
Oude Rijksweg Noord 64 - 6114 JG Susteren - 046 457 28 50
  Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.