Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.

Vessel Traffic Service (VTS)

VTS is ingesteld om een vlotte en veilige doorvaart van de scheepvaart te bevorderen en te waarborgen. Verkeersmanagement op de waterwegen en aanloopgebieden naar de havens wordt uitgevoerd met behulp van radar, marifoon, CCTV, hydro meteo, en informatie verwerkende systemen, gekoppeld met redundante netwerken ten behoeve van de operationele bediening.

Op cruciale plaatsen in het vaarwegennet zijn verkeersposten gebouwd om de scheepvaart te begeleiden. De posten bij de zeehavens hebben, naast een deel binnenwater ook het aanloopgebied naar de haven onder hun hoede. De basis voor VTS systemen is neergelegd in de IMO en IALA richtlijnen.

Vessel Traffic Service (VTS)

Niet iedere vaarweg heeft een VTS systeem. Om de scheepvaart toch te kunnen volgen wordt thans het AIS systeem uitgerold. In de toekomst wordt het daarmee mogelijk elk schip van enige omvang te volgen op een digitale waterkaart. De informatie-inwinning, die thans overwegend door de operators wordt gedaan, wordt dan digitaal verwerkt. Het stroomlijnen van de scheepvaart naar een just in time management wordt hiermee aanmerkelijk verbeterd. De aanleg van de tweede Maasvlakte is hier mede aanleiding voor. De drukte op de vaarwegen zal de komende tijd gaan toenemen, waardoor het belang van de scheepvaartbegeleiding toeneemt.

Projectreferentie's Vessel Traffic Service (VTS)
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Disclaimer   Sitemap   KAM-verklaring
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
KvK 14122073 - Zuid Limburg
Oude Rijksweg Noord 64 - 6114 JG Susteren - 046 457 28 50
  Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.