Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.

Vakgebieden

Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V. is actief op de volgende vakgebieden:

Openbare Verlichting (OVL)

Op het gebied van Openbare Verlichting (OVL) heeft Mijnsen veel kennis in huis. Of het nu gaat om OVL op gemeentelijk- of provinciaal niveau, of om de OVL van ons Rijkswegennet, Mijnsen heeft er dagelijks mee te maken. Lees meer . . .

Trefwoorden: beleids-, beheer- en uitvoeringsplannen; directievoering; inspectie's.

Verkeers Regel Installatie's (VRI's)

De werkzaamheden, die wij uitvoeren aan Verkeers Regel Installatie's (VRI's), omvatten diverse fasen van het project, onder andere functionele eisen opstellen, ontwerp en begeleiding van de uitvoering en realisatie. Lees meer . . .

Trefwoorden: functionele eisen, ontwerp, begeleiden uitvoering.

Natte Infra

Onder de Natte Infra vallen onder andere stuwen, bruggen en sluizen. Hieraan voeren wij diverse projecten uit, zoals bijvoorbeeld bediening en besturing van stuwen, bruggen en sluizen. Lees meer . . .

Trefwoorden: bruggen; sluizen; bediening; besturing.

Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)

De werkzaamheden, die wij uitvoeren aan Dynamisch Verkeersmanagement systemen, omvatten alle fasen van het project: ontwerp, realisatie, integratie in de verkeerscentrale, FAT, SAT, i-SAT, en onderhoud. Mijnsen heeft kennis en ervaring met de meest uiteenlopende DVM-systemen, zoals de MTM verkeerssignalering, spitsstroken, CCTV, DRIP's, TDI's, DOV, enzovoort. Lees meer . . .

Trefwoorden: verkeerssignalering; spitsstroken; CCTV-systemen; DRIP's; TDI's.

Vessel Traffic Service (VTS)

VTS is ingesteld om een vlotte en veilige doorvaart van de scheepvaart te bevorderen en te waarborgen. Verkeersmanagement op de waterwegen en aanloopgebieden naar de havens wordt uitgevoerd met behulp van radar, marifoon, CCTV, hydro meteo, en informatie verwerkende systemen, gekoppeld met redundante netwerken ten behoeve van de operationele bediening. Lees meer . . .

Trefwoorden: radar; marifoon; CCTV; hydro; meteo; informatie verwerkende systemen.

DVM Configuratie

Hieronder wordt verstaan: het uitvoeren van configuratiewerkzaamheden voor de diverse DVM-systemen, zoals het opstellen van instrumentatielijsten (MTM), van segmenteringslijsten (Monitoring), en van MSS-tabellen voor o.a. spitsstroken, DOV-installatie's en IM-camera's. Lees meer . . .

Trefwoorden: instrumentatielijsten; segmenteringslijsten; MSS-tabellen; MTM2-configuratie; SAT; i-SAT.

Opleidingen

Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V. biedt de mogelijkheid voor het volgen van opleidingen op gebied van DVM-systemen. In ons nieuwe cursuslokaal in Kesteren hebben wij de gelegenheid om hiervoor groepen cursisten te ontvangen. Onze cursusleiders hebben specialistische én praktische kennis van DVM-systemen. Lees meer . . .

Trefwoorden: Basiscursus DVM-systemen; Cursus systemen in de verkeerscentrale.

Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Disclaimer   Sitemap   KAM-verklaring
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
KvK 14122073 - Zuid Limburg
Oude Rijksweg Noord 64 - 6114 JG Susteren - 046 457 28 50
  Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.